“Anleggsplassen” handler om gravemaskinsjåføren Atle og hans arbeidshverdag.
Serien tegnes for fagbladet Anlegg & Transport,  og har blitt
publisert hver fredag på AT.no siden 2018.


I 2020 lanserte Forlaget Bjørgu en samlebok med stripene fra de to første årene,
pluss ikke tidligere publisert ekstramateriale.
Boka kan bestilles her.︎ Tilbake